k8-CD1-Bài 1-Thiên Nhiên Trong Tranh Của Họa Sĩ Paul Gauguin

* Năng lực riêng:
– Nêu được vài nét về cuộc đời họa sĩ Paul Gauguin.
– Biết được về tranh trường phái Ấn tượng, Hậu Ấn tượng.
– Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhận vật mới.
– Cảm nhận cá nhân về cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của bản thân và bạn mình theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin.
– Biết tôn trọng sự khác biệt

Giáo dục địa phương lớp 10 tỉnh an giang môn mĩ thuật

HS Nhận biết và nêu cảm nhận của em về ý nghĩa, phong tục một số lễ hội truyền thống ở địa phương tỉnh An Giang. Học sinh biết được hình thức trang trí, cách phục sức, … trong lễ hội truyền thống tại địa phương. Hs vẽ được một bức tranh của nhóm hoặc cá nhân về đề tài tài lễ hội truyền thống tại địa phương. Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về bài vẽ của mình hoặc nhóm về đề tài lễ hội truyền thống tại địa phương.

Giáo dục địa phương lớp 7 tỉnh an giang môn mĩ thuật

Học sinh biết được nghệ thủ công truyền thống và đặc điểm sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương An Giang; cảm nhận được nét đẹp sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương; biết về địa danh, tên sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương và học sinh thực hiện được sản phẩm thủ công mĩ nghệ đơn giản.

Cọ Vẽ Tự Làm

Ý tưởng ban đầu đó là về màu vẽ học sinh cấp THCS đa phần các em ích sử màu nước, khi tôi đã thiết kế đế từ khay hoa pha màu và hàn với hũ màu 5ml xong thi tôi đã thêm ý tưởng rằng cũng nên có cọ vẽ kèm theo. Quê tôi ở vùng xâu vùng xa thuộc huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, ở nơi đây tôi đề ý thấy rằng chính học sinh ích sử dụng màu vẽ mà có thì đa phần là chỉ màu sáp mà thôi.