k8-CD1-Bài 1-Thiên Nhiên Trong Tranh Của Họa Sĩ Paul Gauguin

* Năng lực riêng:
– Nêu được vài nét về cuộc đời họa sĩ Paul Gauguin.
– Biết được về tranh trường phái Ấn tượng, Hậu Ấn tượng.
– Mô phỏng được bức tranh theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin với các nhận vật mới.
– Cảm nhận cá nhân về cách thể hiện màu sắc, ánh sáng và không gian trong tranh của bản thân và bạn mình theo phong cách của họa sĩ Paul Gauguin.
– Biết tôn trọng sự khác biệt