DỊCH VỤ

CHÉP TRANH

 • Chép tranh
 • Chép ảnh
 • Chép tranh phong cảnh,…

LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 • Dựa theo ý tưởng
 • Vẽ tranh theo bài thơ, nhạc, …
 • Mô hình theo ý tưởng

VẼ TRANH TƯỜNG

 • Phong cảnh, vườn hoa, cảnh động vật đại dương,…
 • Vẽ tranh tường nhà, cảnh đẹp trong cơ quan,…
 • Vẽ tranh bố vải dựa vào tỉ lệ của tường theo yêu cầu.

ĐIÊU KHẮC

 • Đắp tượng, hoa văn tỉ lệ theo vườn nhà.
 • Tạo khuôn tác phẩm Silicon theo yêu cầu.
 • Đắp tượng con vật đặt trong vườn mini nhà.

Hãy gửi thông điệp cho chúng tôi theo nội dung bên dưới:

  Bài viết mới