Bảng đặt tả và tiêu chí hướng dẫn đánh giá kiểm tra định kì môn mỹ thuật – cách 1

NỘI DUNG KIỂM TRA

Mĩ thuật tạo hình – mỹ thuật 7 – sách CTST bản 1

Chủ đề 3: hình khối trong không gian

Bài 7: Ngôi nhà trong tranh

BẢNG MẪU

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VÀ TIÊU CHÍ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI LỚP 7

Tải hoặc copy bản mẫu từ google Drive

HƯỚNG DẪN TẠO BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

1. Bản đặc tả đơn vị kiến thức mức độ đánh giá nội dung kiểm tra

Nội dung kiểm tra (1) có từ đâu?

Đơn vị kiến thức (2) có từ đâu?

Mức độ đánh giá (3) có từ đâu?

* (1): Xác định nội dung mình cho kiểm tra thuộc mạch nội dung nào? Mỹ thuật tạo hình hay Mỹ thuật ứng dụng. Chủ đề gì? Tên bài?

* (2): Copy cột “Nội dung” trang 35 trong chương trình giáo dục phổ thông môn Mỹ thuât 2018

* (3): Sắp xếp ý thứ tự theo 4 mức mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao cột “Yêu cầu cần đạt” trang 35 trong chương trình giáo dục phổ thông môn Mỹ thuât 2018

2. Đề kiểm tra

– Ra nội dung đề và yêu cầu của đề kiểm tra

3. Tiêu chí đánh giá và hướng dẫn xếp loại:

Tiêu chí đánh giá có từ đâu?

=> Tiêu chí đánh giá = Rút gọn ý ở “Mức độ đánh giá” (3) + “Yêu cầu cần đạt” của bài cho kiểm tra.

Chú ý:

+ Mức độ đạt học sinh phải đạt được 3 mức độ: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng (ít nhất phải đạt được 1 tiêu chí).

+ Soạn tiêu chí thuộc mức độ vận dụng giáo viên cần cho nhiều tiêu chí hơn để học sinh có thể như: Không vẽ tốt thì có thể thuyết trình, hoặc hoạt động khác nào đó tuy theo bài nội dung bài kiểm tra.

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *